Habarlar

 • Gündelik zerurlyklary gaplamagyň ösüş tendensiýasy

  Hasabata görä, ösýän ýurtlarda esasy derini bejermek önümlerine bolan islegiň artmagy bilen, “2022-nji ýyla çenli önüm önümleriniň gaplanyşyna, görnüşlerine we ulanylyşyna görä klassifisirlenen gündelik zerur zatlaryň umumy gaplanyş satuwynyň seljermesi we dünýägaraýşy” Hytaý ýaly, ...
  Koprak oka
 • Has gowusy, aýna çüýşe ýa-da plastik çüýşe

  Plastic Plastiki çüýşeleriň artykmaçlyklary we kemçilikleri 1. Aýna önümleri bilen deňeşdirilende, plastik çüýşeleriň dykyzlygy, ýeňil agramy, sazlanyp bilinýän aç-açanlygy bar, döwmek aňsat däl, saklamak we daşamak üçin amatly we sarp edijiler üçin amatly.2. Plastmassa b ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplamanyň aýratynlyklary

  Jemgyýetiň ösmegi bilen bazarda gaplaýyş önümleri barha köpelýär we bazarda kosmetika gaplaýyş görnüşleri köp.Plastiki gaplamalaryň we aýna gaplamalaryň hili yzygiderli ýokarlanýar. Häzirki wagtda aýna, plastmassa we metal esasy kosmetiki p ...
  Koprak oka