Ningbo RuiChang haryt gaplaýyş kärhanasy, uyauýao senagat seýilgähinde ýerleşýär.Kompaniýamyzyň meýdany 18,500 inedördül metr bolan 21 mu meýdany tutýar.Kompaniýa, giňişleýin kärhananyň biri hökmünde dizaýn, ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat.Kompaniýamyzda ösen hünär önümçilik enjamlary, ajaýyp kesgitleýiş enjamlary we ISO: 9000 hil dolandyryş ulgamy bar.
Biziň kompaniýamyz losyon nasoslaryny, uçarsyz çüýşeleri, akril krem ​​bankasyny, kosmetiki bankalary we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir.
Önümler Europeewropa we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär we müşderileriň öwgüsine eýe bolýar.RUICHANG “Hakyky, täsirli, innowasiýa” ruhuny saklaýar, goldawyňyzy we ynamyňyzy gazanmak üçin birinji derejeli önümiň hiline, netijeliligine, hyzmatyna jogap beriň!